Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 318/QĐ-UBND   Ngày ky´: 23/03/2022  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 17/3/2022  
Tệp đính kèm:
DT3972-1647824392843-51691331.doc
DT3972-1647824392843-51691331_converted(23.03.2022_09h04p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc