Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5145/KH-UBND   Ngày ky´: 24/11/2022  
  Trích yếu: V/v Khảo sát, xử lý kết quả khảo sát theo dõi thi hành pháp luật về chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19  
Tệp đính kèm:
DT18528-1669250346398-79194811_vominhtam-24-11-2022_11h31p29.doc
DT18528-1669250346398-79194811_vominhtam-24-11-2022_11h31p29_converted(24.11.2022_14h20p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy