Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1367/UBND-KTTH   Ngày ky´: 04/04/2022  
  Trích yếu: V/v tổ chức triển khai thực hiện nội dung về quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên trong Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP  
Tệp đính kèm:
DT4776-1648803565651-19185713_vominhtam-02-04-2022_15h59p18.doc
DT4776-1648803565651-19185713_vominhtam-02-04-2022_15h59p18(04.04.2022_08h54p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ