Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 43/VPUB-LCT   Ngày ky´: 21/10/2022  
  Trích yếu: V/v LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 43/2022 (Từ ngày 24/10 đến ngày 28/10/2022)  
Tệp đính kèm:
DT16524-1666345716174-97962819.docx
DT16524-1666345716174-97962819_converted(21.10.2022_17h01p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình