Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1376/KH-UBND   Ngày ky´: 10/04/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2023 - 2030”.  
Tệp đính kèm:
DT5089-1680709365491-94197063.doc
KHUB 1376_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh