Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4155/KH-UBND   Ngày ky´: 22/09/2022  
  Trích yếu: V/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09-11) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT14817-1663749781362-18163671_vominhtam-21-09-2022_15h55p43.doc
DT14817-1663749781362-18163671_vominhtam-21-09-2022_15h55p43_converted(22.09.2022_15h01p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy