Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 274/BC-UBND   Ngày ky´: 04/09/2020  
  Trích yếu: V/v tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020.  
Tệp đính kèm:
BCUB 274_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào