Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3133/KH-UBND   Ngày ky´: 18/07/2022  
  Trích yếu: V/v Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT10956-1657877031850-16351782.rar
DT10956-1657877022811-59150217.docx
DT10956-1657877022811-59150217_converted(18.07.2022_14h15p38)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến