Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6185/UBND-VXNV   Ngày ky´: 12/11/2021  
  Trích yếu: V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021  
Tệp đính kèm:
DT18794-1636536589597-18396246.doc
DT18794-1636536589597-18396246(12.11.2021_09h44p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến