Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 551/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/05/2022  
  Trích yếu: V/v công bố cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 05/5/2022  
Tệp đính kèm:
DT6748-1652064623440-82657705.doc
DT6748-1652064623440-82657705_converted(11.05.2022_09h48p17)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc