Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5302/TCTĐA06-TCDNC   Ngày ky´: 05/12/2022  
  Trích yếu: V/v tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP năm 2022 trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
678_1.pdf
DT19107-1670206779925-56437878.doc
DT19107-1670206779925-56437878_converted(05.12.2022_14h07p38)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung