Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1938/KH-UBND   Ngày ky´: 09/05/2022  
  Trích yếu: V/v Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT6666-1651825816766-85187088_nnminh-08-05-2022_08h45p22.docx
DT6666-1651825816766-85187088_nnminh-08-05-2022_08h45p22(09.05.2022_14h20p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa