Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 58/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 24/10/2022  
  Trích yếu: V/v Quyết định ban hành quy định về xử lý đơn, trách nhiệm tham mưu và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT13010-1663746701501-97471057_vominhtam-23-10-2022_15h59p20.doc
DT13010-1663746783056-93548848_vominhtam-23-10-2022_16h51p14.doc
QUY DINH KEM THEO QD SO 58.2022(24.10.2022_15h53p46)_signed.pdf
DT13010-1663746701501-97471057_vominhtam-23-10-2022_15h59p20(24.10.2022_15h54p12)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh