Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3628/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 25/09/2020  
  Trích yếu: V/v cử cán bộ tham gia Khóa bồi dưỡng “Kỹ năng biên-phiên dịch tiếng Anh”.  
Tệp đính kèm:
25.9.2020 CVVP de nghi cu ban bo tham gia khoa hoc bien phien dich tai Phu Yen(lehuyen)(25.09.2020_15h01p33).doc
25.9.2020 CVVP de nghi cu ban bo tham gia khoa hoc bien phien dich tai Phu Yen(25.09.2020_16h42p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Thụy Ngọc Vân