Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3159/UBND-VXNV   Ngày ky´: 04/09/2020  
  Trích yếu: V/v rà soát bổ sung đối tượng để thực hiện việc hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3159_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến