Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1287/QĐ-UBND   Ngày ky´: 14/09/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14215-1662964523279-30858363.doc
DT14215-1662964523279-30858363_converted(14.09.2022_09h08p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc