Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1120/UBND-PVHCC   Ngày ky´: 27/03/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện công văn số 165/TTg-KSTT của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
DT4399-1679884761398-72902728_vominhtam-27-03-2023_15h27p40.doc
DT4399-1679884761398-72902728_vominhtam-27-03-2023_15h27p40_converted(27.03.2023_16h12p08)_signed.pdf
165_TTg-KSTT_20032023_3-signed.pdf
165_TTg-KSTT_20032023_4-signed.pdf
165_TTg-KSTT_20032023.docx
165_TTg-KSTT_20032023_1.docx
165_TTg-KSTT_20032023_5-signed.pdf
165_TTg-KSTT_20032023_2.docx
Người cập nhật: Nguyễn Hữu Danh