Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 708/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/12/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT20078-1671441249954-76753599.docx
DT20078-1671441249954-76753599_converted(20.12.2022_07h52p38)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy