Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 853/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/12/2021  
  Trích yếu: Về việc sửa đổi Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT21149-1639815047386-86380272_nnminh-19-12-2021_19h17p12.doc
DT21149-1639815047386-86380272_nnminh-19-12-2021_19h17p12_converted(20.12.2021_11h10p12)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh