Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 66/UBND-KTTH   Ngày ky´: 09/01/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT254-1672904499681-63642105.pdf
DT254-1672904393335-09714860_nnminh-06-01-2023_15h35p27.docx
DT254-1672904393335-09714860_nnminh-06-01-2023_15h35p27(08.01.2023_18h56p46)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương