Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1517/QĐ-UBND   Ngày ky´: 01/11/2022  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 27/10/2022  
Tệp đính kèm:
DT17108-1667289315158-47020345.doc
DT17108-1667289315158-47020345_converted(01.11.2022_18h46p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc