Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3999/KH-UBND   Ngày ky´: 14/09/2022  
  Trích yếu: V/v Phát động đợt thi đua đặc biệt “Phòng, chống dịch bệnh” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14244-1662975708171-11394037.doc
DT14244-1662975708171-11394037_converted(14.09.2022_10h45p35)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý