Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2653/KH-UBND   Ngày ky´: 19/06/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2021 của tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT9174-1655427952195-49166033.docx
DT9174-1655427952195-49166033(19.06.2022_22h48p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh