Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 591/QĐ-UBND   Ngày ky´: 18/05/2022  
  Trích yếu: Về việc miễn nhiệm Giám định viên tư pháp  
Tệp đính kèm:
DT7288-1652832785425-92665347.doc
DT7288-1652832785425-92665347_converted(18.05.2022_09h13p53)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh