Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5087/UBND-KTTH   Ngày ky´: 21/11/2022  
  Trích yếu: V/v chủ động ứng phó mưa, lũ trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
DT18369-1669027356944-02037359.docx
DT18369-1669027356944-02037359_converted(21.11.2022_20h53p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín