Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 30/BC-UBND   Ngày ky´: 09/02/2023  
  Trích yếu: V/v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 01 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023  
Tệp đính kèm:
BC KTXH thang 01.2023 (sau hop).docx
CV de nghi ban hanh BC KTXH thang 01.2023(08.02.2023_09h48p22)_signed.pdf
DT1594-1675840085076-49463734_nnminh-08-02-2023_15h30p12.docx
DT1594-1675840085076-49463734_nnminh-08-02-2023_15h30p12_converted(09.02.2023_07h26p17)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình