Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 157/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/04/2023  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ninh Phước  
Tệp đính kèm:
DT5126-1680752511409-66100118.docx
DT5126-1680752511409-66100118_converted(07.04.2023_16h05p07)_signed.pdf
DT5126-1680752611566-01131123(08.04.2023_18h20p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà