Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1472/UBND-VXNV   Ngày ky´: 08/04/2022  
  Trích yếu: V/v hỗ trợ thông tin tuyên truyền tuyển sinh năm 2022.  
Tệp đính kèm:
DT4889-1649057977573-69078956.doc
DT4889-1649058078562-73611801.pdf
DT4889-1649057977573-69078956(08.04.2022_08h57p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh