Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 694/KH-UBND   Ngày ky´: 28/02/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2709-1677548878313-78430112.doc
DT2709-1677548878313-78430112(28.02.2023_14h42p38)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung