Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6112/UBND-VXNV   Ngày ky´: 09/11/2021  
  Trích yếu: V/v báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2021 và kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.  
Tệp đính kèm:
DT18588-1636347645634-91895979.pdf
DT18588-1636421558636-07443901.docx
DT18588-1636421558636-07443901(09.11.2021_10h33p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Mạnh Dũng