Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 537/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/05/2022  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  
Tệp đính kèm:
DT6659-1651822191284-39767820.doc
DT6659-1651822191284-39767820(08.05.2022_13h34p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn