Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5288/UBND-VXNV   Ngày ky´: 05/12/2022  
  Trích yếu: V/v tiếp tục thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT18979-1669883328042-04850987_nguyendinhtuan-03-12-2022_18h27p39.doc
DT18979-1669883328042-04850987_nguyendinhtuan-03-12-2022_18h27p39_converted(05.12.2022_07h45p12)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý