Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1900/VPUB-TCDNC   Ngày ky´: 03/06/2020  
  Trích yếu: V/v tổ chức tổng kết 5 năm thi hành Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CV trien khai Quyet dinh 1241 Bo Tu phap tong ket 5 nam thi hanh Luat Cong chung.doc
CV trien khai Quyet dinh 1241 Bo Tu phap tong ket 5 nam thi hanh Luat Cong chung(03.06.2020_14h30p35)_signed.pdf
qd1241signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn