Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2387/QĐ-UBND   Ngày ky´: 23/12/2021  
  Trích yếu: V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế về phí, lệ phí lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
Tệp đính kèm:
DT21459-1640232507421-97258971.doc
DT21459-1640232507421-97258971(23.12.2021_14h46p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Hoàng Thị Hương Giang