Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 65/KH-UBND   Ngày ky´: 09/01/2023  
  Trích yếu: V/v Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT20735-1672877509415-51362697_nguyendinhtuan-06-01-2023_11h44p01.doc
DT20735-1672877509415-51362697_nguyendinhtuan-06-01-2023_11h44p01(08.01.2023_18h47p57)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc