Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1602/QĐ-UBND   Ngày ky´: 16/09/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Sửa chữa tuyến kè D1-D3 Cảng cá Đông Hải.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1602_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín