Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2100/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 12/06/2020  
  Trích yếu: (Bổ sung file đi kèm, gửi lại)_V/v triển khai Quyết định số 468/QĐ-BKHĐT ngày 26/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  
Tệp đính kèm:
CVVP2100_signed.pdf
2_2020_cvdi2020_468QD_ BKHDT.signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào