Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2310/UBND-KTTH   Ngày ky´: 29/06/2020  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai toàn diện công trình tuyến cấp nước tạm thời chống hạn cho khu tưới Ông Kinh thông qua trạm bơm Xóm Bằng phục vụ công tác chống hạn trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2310_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Quốc Huy