Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1935/UBND-VXNV   Ngày ky´: 09/05/2022  
  Trích yếu: V/v tăng cường công tác phòng, chống Sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT6668-1651826579782-78040879.doc
DT6668-1651826579782-78040879_converted(09.05.2022_09h34p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc