Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 321/UBND-VXNV   Ngày ky´: 10/02/2020  
  Trích yếu: (HỎA TỐC)_V.v triển khai các văn bản của Bộ Y tế về phòng chống dịch nCoV.  
Tệp đính kèm:
CVUB321_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc