Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1738/UBND-VXNV   Ngày ky´: 25/04/2022  
  Trích yếu: V/v khẩn trương rà soát thông tin đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo năm 2022 và đề xuất nhu cầu các năm từ 2023 đến 2025 để triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP.  
Tệp đính kèm:
DT6080-1650869652298-77372705.doc
DT6080-1650869684044-97662067.pdf
DT6080-1650869684104-27574480.pdf
DT6080-1650869652298-77372705(25.04.2022_21h03p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh