Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2469/UBND-PVHCC   Ngày ky´: 07/06/2022  
  Trích yếu: V/v chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương trong giải quyết TTHC tại Sở Tài nguyên và Môi trường  
Tệp đính kèm:
DT8177-1654571520544-66611446_lehuyen-07-06-2022_13h51p38.doc
DT8177-1654571520544-66611446_lehuyen-07-06-2022_13h51p38(07.06.2022_14h00p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy