Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 162/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/04/2023  
  Trích yếu: V/v Tổ chức lại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi trực thuộc Sở Y tế  
Tệp đính kèm:
DT5239-1680855451234-41618393.doc
DT5239-1680855451234-41618393(10.04.2023_14h49p56)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc