Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 45/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 27/08/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định chính sách trợ cấp thôi việc đối với cán bộ cấp xã và hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển công tác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT12802-1660659933065-76796989.doc
DT12802-1660659933065-76796989_converted(17.08.2022_21h00p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc