Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 225/TB-VPUB   Ngày ky´: 31/07/2020  
  Trích yếu: V.v Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp về phòng, chống dịch Covid-19.  
Tệp đính kèm:
TBVP225_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc