Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 112/TB-UBND   Ngày ky´: 12/10/2022  
  Trích yếu: V/v Chương trình thăm của lãnh đạo tỉnh nhân dịp lễ hội Katê năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT15940-1665481652925-29130251_nguyendinhtuan-11-10-2022_17h14p46.docx
DT15940-1665481652925-29130251_nguyendinhtuan-11-10-2022_17h14p46(12.10.2022_13h42p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung