Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6371/UBND-VXNV   Ngày ky´: 22/11/2021  
  Trích yếu: V/v tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế  
Tệp đính kèm:
DT19428-1637546829884-92854241_nguyendinhtuan-22-11-2021_14h26p45.doc
DT19428-1637546829884-92854241_nguyendinhtuan-22-11-2021_14h26p45(22.11.2021_19h57p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc