Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 36/TB-UBND   Ngày ky´: 20/03/2022  
  Trích yếu: V/v Chương trình thăm của lãnh đạo tỉnh nhân dịp Tết Ramưwan năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT3855-1647510510092-45810717.doc
DT3855-1647510510092-45810717(20.03.2022_22h10p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung