Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1184/UBND-VXNV   Ngày ky´: 23/03/2022  
  Trích yếu: V/v đặt hàng đào tạo giáo viên theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
DT4043-1647874717951-41218124.doc
DT4043-1647874717951-41218124_converted(23.03.2022_10h44p28)_signed.pdf
PHU LUC KEM THEO CV 1184.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh