Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 254/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/03/2022  
  Trích yếu: Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT3295-1646794255743-92763392.doc
DT3295-1646794255743-92763392_converted(10.03.2022_09h15p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến